Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận đầu tư

Lợi nhuận đầu tư (Return on investment, ROI) là thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoặc khả năng sinh lời của một khoản đầu tư, hoặc để so sánh hiệu quả của các khoản đầu tư với nhau.

Nói cách khác, ROI cố gắng đo lường trực tiếp số tiền lãi của một khoản đầu tư cụ thể, so với chi phí đầu tư.

ROI = (Giá trị hiện tại của khoản đầu tư – Chi phí đầu tư) / Chi phí đầu tư

Trong đó:

Lợi nhuận thu được từ đầu tư là số tiền bạn kiếm được từ đầu tư sau khi trừ đi mọi chi phí liên quan.

Chi phí đầu tư bao gồm tổng số tiền bạn đã bỏ ra cho khoản đầu tư.

Ví dụ: một nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu của công ty A với giá 22,000đ/cổ phiếu, nhận được lãi cổ tức 1,200đ/cổ phiếu, sau đó bán ra với giá 23,000đ. ROI của nhà đầu tư này là:

ROI = ((23,000-22,000)*100 + 1,200*100)/(22,000*100) x 100 = 10%

ROI rất hữu ích trong việc đánh giá hiệu suất sinh lời của cổ phiếu, giúp NĐT đưa ra quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không.

Tuy nhiên, nhược điểm của ROI là bỏ qua chi phí cơ hội theo thời gian để thực hiện khoản đầu tư.

Do đó, khi xem xét một khoản đầu tư, các NĐT không nên chỉ dựa vào chỉ số này mà nên cân nhắc các yếu tố, chỉ số khác.