Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

P/E trailing

P/E trailling hay P/E trượt 12 tháng gần nhất là bội số định giá tương đối dựa trên thu nhập thực tế trong 12 tháng qua. P/E trailing được tính toán bằng cách lấy giá cổ phiếu hiện tại chia cho thu nhập của 4 quý gần nhất trước đó. P/E trượt có thể đối lập với P/E dự phóng, vì P/E dự phóng sử dụng thu nhập dự kiến trong tương lai để tính tỷ lệ giá trên thu nhập. Trong khi đó, P/E trượt 12 tháng đáng tin cậy vì nó được tính toán dựa trên hiệu suất thực tế hơn là hiệu suất dự kiến trong tương lai.

Một nhà đầu tư thích xem xét P/E trượt 12 tháng gần nhất vì đây là mức P/E thực tế đã đạt và nhà đầu tư thường tin vào con số quá khứ hơn là dùng thu nhập ước tính (EPS) hàng quý hoặc hàng năm trên mỗi cổ phiếu trong tương lai của công ty.Tuy nhiên, hệ số P/E trượt 12 tháng chỉ phản ánh kết quả trong quá khứ mà bỏ qua triển vọng trong tương lai. Ngoài ra, P/E trượt 12 tháng cũng có độ trễ và không thể phản ánh được hết bức tranh triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc vào chu kỳ giá hàng hóa.

Ví dụ, một công ty hoạt động trong ngành khai thác dầu và khí đốt có thể có lợi nhuận cao trong giai đoạn giá dầu tăng mạnh. Khi giá dầu giảm xuống, lợi nhuận của công ty này cũng giảm đi đáng kể. P/E trượt 12 tháng có thể thấp khi công ty đang ở đỉnh của chu kỳ tăng trưởng, nhưng nó không thể dự đoán được sự biến đổi trong giá hàng hóa và tương lai không được phản ánh rõ ràng, việc áp dụng định giá P/E máy móc vào trường hợp này sẽ mắc vào bẫy giá trị (value trap).