Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: SHB

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập vào năm 1993 và niêm yết trên HNX vào năm 2009 trước khi chuyển sang HoSE từ năm 2021. Nhờ cung cấp các dịch vụ như huy động vốn, tiếp nhận vốn, cho vay, góp vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán, đến nay, SHB tự hào thuộc Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam và Top 16 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng nước ta. Hiện, SHB sở hữu 569 điểm giao dịch trong và ngoài nước và phục vụ hơn 5 triệu khách hàng.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, SHB ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt 13,750 tỷ đồng, tăng 29.5% so với cùng kỳ năm 2022, song áp lực từ các khoản chi phí khiến lợi nhuận sau thuế giảm 20.5% svck xuống 2,059 tỷ đồng.

Mới đây, SHB được VISA – tổ chức thanh toán thẻ hàng đầu thế giới, vinh danh là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”. Tính đến cuối tháng 10/2023, tổng số thẻ SHB Visa Platinum phát hành mới tăng gấp 3.7 lần svck.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHB ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt 42,870 tỷ đồng, tăng 43.4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần chỉ tăng 8.6% lên 14,373 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng mạnh 71% svck. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối ghi nhận gấp gần 2.5 lần svck, lên 237 tỷ đồng. Tuy vậy, với 3,531 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 40.6% svck, SHB báo lãi sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 6,891 tỷ đồng, giảm 4.7%.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của ngân hàng đạt 595,698 tỷ đồng, tăng 8.1% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 420,528 tỷ đồng, tăng 9%. Trong bối cảnh tín dụng toàn ngành khó khăn, tổng nợ xấu của SHB tăng mạnh 24.2% lên 13,484 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2.8% hồi đầu năm lên 3.2%, trong khi đó tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 65% chỉ còn 58%. Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 7.5%, lên 546,174 tỷ đồng, với tiền gửi của khách hàng tăng 18.2%, đạt 427,449 tỷ đồng.


Năm 2023, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 10,600 tỷ đồng, tăng 9.67% so với năm 2022. Như vậy, với tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 8,510 tỷ đồng, SHB đã hoàn thành 80% kế hoạch đề ra.

Đồng thời, SHB cũng đề ra các kế hoạch như: tăng tổng  tài sản lên 600,000 tỷ đồng; vốn điều lệ đạt trên 40,000 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực Basel II đạt trên 12%; và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đặc biệt, SHB kỳ vọng nền tảng Ngân hàng số với thương hiệu SHB SAHA mới cho ra mắt sẽ đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng trong chiến lược trở thành “Ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam” vào năm 2027.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.