Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nguyên tắc 50/20/30


Nguyên tắc 50/20/30 là một phương pháp phổ biến và hiệu quả trong việc lập ngân sách.


Nguyên tắc nói rằng bạn nên chi tiêu tối đa 50% thu nhập sau thuế của mình cho các nhu cầu thiết yếu như tiền nhà, chi phí sinh hoạt hay tiền bảo hiểm. Một nửa còn lại nên được chia thành 20% cho các mục đích tài chính như tiết kiệm, trả nợ và đầu tư, và 30% còn lại cho những thứ khác tuỳ ý muốn của bạn.

Tuy nhiên, nguyên tắc này có thể thay đổi theo nhu cầu và theo từng thời điểm trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn có thể điều chỉnh ngân sách theo tỷ lệ phù hợp nhất với mình. Ví dụ: bạn có thể chi trả cho những thứ cần thiết bằng 60% ngân sách của mình và thay vào đó, chi 20% cho giải trí và 20% cho các khoản đầu tư mỗi tháng. Nguyên tắc này chỉ được đưa ra để hỗ trợ bạn trong những bước đầu lập ngân sách, sau này, khi đã làm quen, bạn có thể dựa vào những mục đích tài chính của mình mà tuỳ chỉnh tỷ lệ của ngân sách.