Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thế chấp

Thế chấp (Mortgage) là một loại khoản vay được sử dụng để mua hoặc duy trì tài sản như nhà, đất hoặc các loại bất động sản khác. Người đi vay đồng ý thanh toán cho ngân hàng một khoản thanh toán đều đặn được chia đều dựa trên tiền gốc và lãi vay trong khoảng thời gian của khoản vay.

Trong khoảng thời gian vay, tài sản mà người vay mua sẽ được dùng làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay đó. Nghĩa là, nếu người vay không còn đủ khả năng để thanh toán thì ngân hàng có quyền bán tài sản đó để thu hồi lại khoản vay.

Loại thế chấp phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam là cho vay mua bất động sản.

Ngân hàng có thể cho khách hàng vay tối đa lên tới 70% giá trị của tài sản thế chấp. Ví dụ, một khoản vay mua nhà 20 năm thì người mua nhà phải thế chấp sổ hồng hoặc sổ đỏ của bất động sản đó cho ngân hàng.