Kiến thức đầu tư

Company Report: NT2

Company Report: NT2

21/08/2023

Thông tin chung

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) được thành lập vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 2011. Sau một thời gian hoàn thiện và phát triển, đến tháng 6/2015, NT2 chính thức được niêm yết trên sàn HoSE. Công ty đóng vai trò là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Về dài hạn, PV Power NT2 phấn đấu trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu trong thị trường điện Việt Nam.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý II/2023, NT2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,183 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, lần lượt giảm 18.8% và 60.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối tháng 7, PV Power NT2 và Siemens Energy ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100,000 giờ vận hành tương đương tiếp theo, đảm bảo nhà máy sản xuất và vận hành an toàn, hiệu quả.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, NT2 ghi nhận sản lượng điện thương mại đạt 2.13 tỷ kWh, đạt 52% kế hoạch cả năm, chủ yếu nhờ các tổ máy hoạt động hiệu quả, an toàn trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng như kiểm soát rủi ro tài chính, thương mại hiệu quả.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 2 quý đầu năm, NT2 ghi nhận doanh thu thuần giảm 7%, đạt 4,366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 27.9% svck xuống còn 414 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm 3.6% còn 148.6 tỷ đồng, song mức giảm thấp hơn doanh thu, dẫn đến lợi nhuận gộp sản xuất điện trong 6 tháng đầu năm giảm 30.3% svck, còn 414 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính đạt 40 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh svck. Tuy nhiên, chi phí  tài chính tăng 72% lên 12 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền vay) và chi phí khác tăng gấp 2.2 lần lên 782 triệu đồng đã gây áp lực đến lãi ròng của cả công ty.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của NT2 đạt 9,166 tỷ đồng, tăng 23.1% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh 80.6% lên 5,221 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản, chủ yếu là khoản tiền điện phải thu Công ty Mua Bán Điện (EPTC) tính đến quý này. Mặt khác,  NT2 ghi nhận nợ phải trả ở mức 4,493 tỷ đồng, tăng mạnh 58.7% so với đầu năm.

Năm 2023, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 8,299 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 473 tỷ đồng, lần lượt giảm 5.6% và 43.2% so với kết quả thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, NT2 hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2023, PV Power NT2 cho biết sẽ tích cực thực hiện thu hồi tiền điện, cân đối dòng tiền, chi trả 15% cổ tức còn lại năm 2022 cho cổ đông cũng như phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.