Phân tích ngắn – CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)

Thông tin chung

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập vào năm 2007 và chính thức được niêm yết trên HOSE vào năm 2017 với mã VCI. VCSC chuyên hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bao gồm các dịch vụ môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành và nghiên cứu chứng khoán. VCSC hiện đứng vị trí thứ 7 về thị phần môi giới chứng khoán trên sàn HOSE với 4.72% thị phần.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý I/2023, Vietcap ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu hoạt động đi lùi còn 499 tỷ đồng, tương ứng giảm 37.3% và lợi nhuận sau thuế còn 73 tỷ đồng, giảm hơn 82% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngày 13/04, CTCP Chứng khoán Bản Việt đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh, về việc thay đổi tên công ty. Theo đó, sẽ đổi tên thành CTCP Chứng khoán Vietcap, với tên viết tắt Vietcap. 

Cuối năm 2022, VCSC là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền tư vấn thành công cho thương vụ thoái vốn của Mekong Capital tại Pizza 4P’s cho Cool Japan Fund (CJF), một quỹ đầu tư thuộc chính phủ Nhật. 

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn về tài chính

Kết thúc quý I/2023, Vietcap ghi nhận tổng doanh thu đạt 499 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, lần lượt giảm 37.3% và 82.5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu sụt giảm 75% so với cùng kỳ, chỉ còn 88.92 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm mạnh 32% so với cùng kỳ, còn hơn 155 tỷ đồng.  

Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản của VCI tăng 5.3% so với đầu năm, đạt 14,998 tỷ đồng, trong đó tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) và các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận mức tăng lần lượt 33.2% và 37.6%. Tổng nợ phải trả cũng ghi nhận tăng gần 5% lên 8,131 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn chiếm 84%, đạt 6,858 tỷ đồng.

Năm 2023, Vietcap đặt kế hoạch doanh thu đạt 3,246 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1,000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2.8% và giảm 5.6% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, đến hết quý I/2023, công ty đã hoàn thành lần lượt 15% và 8% mục tiêu cả năm. 

Trong năm 2023, Vietcap cho biết sẽ tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân nhằm nắm bắt cơ hội tăng thị phần. Đồng thời, công ty cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12,000 đồng/cổ phiếu.  

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.