Phân tích ngắn – Vincom Retail (VRE)

Thông tin chung

CTCP Vincom Retail (VRE) có tiền thân là Công ty TNHH Vincom Retail được thành lập vào năm 2012. VRE là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC), phát triển và vận hành hệ thống trung tâm thương mại mang thương hiệu Vincom của Tập đoàn. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê các trung tâm thương mại bán lẻ và các dịch vụ liên quan, cũng như đầu tư phát triển và kinh doanh các loại hình bất động sản với 4 mô hình sản phẩm: Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+. VRE có 80 trung tâm thương mại, 1.7 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ trung tâm thương mại ở 43 tỉnh thành phố trên cả nước.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn về tài chính

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Hệ số P/E

Hệ số P/B

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm