Phân tích ngắn – Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB)

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) được thành lập vào năm 1989 và được niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2018. HDBank và HDSaison có hệ thống mạng lưới rộng rãi bao phủ trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, phục vụ tới gần 14 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng bao gồm các dịch vụ huy động tiền gửi, các sản phẩm thẻ thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ kiều hối, tín dụng, giao dịch nợ và quản lý tài sản, đầu tư.

Cập nhật thông tin gần nhất 

Mới đây, HDBank đã liên tiếp nhận 4 giải thưởng quốc tế đánh giá về chất lượng dịch vụ, qua đó khẳng định uy tín và sản phẩm, dịch vụ xuất sắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời nhận thêm giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất tại Việt Nam năm 2022” do Tạp chí World Economic Magazine tại Mỹ trao tặng.

Cuối tháng 02, HDBank được NHNN thông báo cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) lần đầu năm 2023 là 11%, thấp hơn mức 15% của năm 2022.

Cuối năm 2022, HDBank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh ở 2 hạng mục là Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch Thẻ 2022 và Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch Thẻ tín dụng 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn về tài chính

Lũy kế cả năm 2022, HDBank ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản tương tự và lợi nhuận sau thuế đạt 33,323 tỷ đồng và 8,209 tỉ đồng, đều tăng 27% so với năm 2021. Trong đó, đóng góp lớn nhất là thu nhập lãi thuần đạt 18,012 tỷ đồng, tăng 30%, và lãi thuần dịch vụ đạt trên 3,300 tỉ đồng, tăng 55.5%. Mặt khác, chi phí hoạt động ghi nhận tăng 35% lên 8,631 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, tổng tài sản của HDB tăng 11% so với đầu năm, lên mức 416,273 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại và cho vay các TCTD giảm 12.2% còn 49,132 tỷ đồng, ngược lại, cho vay khách hàng tăng gần 30% lên 263,856 tỷ đồng. Đồng thời, HDB ghi nhận nợ phải trả tăng 9.7% lên 377,278 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 17.7% lên 215,797 tỷ đồng, và đặc biệt là nợ xấu tăng mạnh 31% so với đầu năm, chiếm 4,404 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 1.67%.

Năm 2022, HDBank đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9,770 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Như vậy, hết năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 10,268 tỉ đồng qua đó hoàn thành 105% kế hoạch cả năm.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh năm 2022, đại diện HDBank cho biết sang năm 2023, ngân hàng kỳ vọng quy mô và chất lượng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 25%/năm. Dựa theo chuẩn Basel III, ngân hàng sẽ thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và mảng dịch vụ – những chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn hoạt động cua HDBank.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để  đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.