Phân tích ngắn – Tập Đoàn Bảo Việt (BVH)

Thông tin chung

Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) là tập đoàn hàng đầu về ngành tài chính bảo hiểm ở Việt Nam, đặc biệt là bảo hiểm phi nhân thọ. Lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn là cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, ngân hàng, tư vấn đầu tư, quản lý quỹ và kinh doanh bất động sản. Bảo Việt được thành lập vào năm 1964 và chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2009. 

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý I/2023, Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 9,846 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng, lần lượt tăng 1.2% và 6.9% so với cùng kỳ năm 2022

Tháng 3/2023, Bảo Việt là doanh nghiệp Việt đầu tiên chính thức được công nhận đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm chỉ số Dow Jones Sustainability Indices.  

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến cuối năm 2022, Bảo Việt là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam, theo sau là Prudential, Manulife, Dai-ichi Life, và AIA. 

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn về tài chính

Kết thúc quý I/2023, Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm đạt 9,846 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng, lần lượt tăng 1.2% và 6.9% svck 2022.  

Trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm nhân thọ đạt 7,978 tỷ đồng và bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2,606 tỷ đồng, lần lượt tăng 3.2% và 2.5% svck. Tuy vậy, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt hơn 9,957 tỷ đồng, tăng 6%, trong đó, chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn tăng hơn 1,000 tỷ đồng và chiếm 43% tổng chi. 

Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản của BVH đạt 220,461 tỷ đồng, tăng 9.3% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 14%, đạt 133,622 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 53% tổng tài sản, đạt 1137,146 tỷ đồng, tăng 14.4% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả đạt 198,654 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm 77%, đạt 152,788 tỷ đồng. 

Như vậy, trong năm 2022, Bảo Việt đã hoàn thành 103.9% kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất cả năm, cùng với lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1,988 và 1,604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm.

Theo SSI, triển vọng nhóm doanh nghiệp ngành bảo hiểm năm 2023, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, doanh thu phí bảo hiểm không được kỳ vọng sẽ đến từ việc tăng mức phí bảo hiểm, ngoại trừ phân khúc bảo hiểm xe cơ giới. Tăng trưởng của hầu hết các phân khúc bảo hiểm có thể sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng hợp đồng khai thác mới của các công ty bảo hiểm. Đối với BVH, kỳ vọng công ty sẽ đạt mức tăng trưởng vững chắc 34% so với cùng kỳ do cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ) và lợi nhuận hoạt động đầu tư sẽ dần cải thiện.

Ngoài ra, VNDirect cũng kỳ vọng BVH sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình trên 40% trong 2 năm tới và cải thiện ROE lên khoảng 12-15%.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để  đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.   

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.