Đầu tư chứng khoán với số tiền bất kỳ • Chỉ từ 10,000đ

  Bạn có thể sở hữu cổ phiếu của những công ty tốt trên thị trường.


 • Đa dạng danh mục

  Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều cổ phiếu.


 • Dễ dàng, nhanh chóng

  Đặt lệnh dễ dàng và khớp lệnh nhanh chóng(*) với giá tốt.
*Dành cho lệnh khớp giá thị trường (MP), tuỳ vào điều kiện mua bán của thị trường

Nạp & rút tiền nhanh chóng, an toàn

Bảo mật, uy tín và an toàn

Cùng học hỏi, cùng đầu tư, cùng Tititada

Miễn phí môi giới, biểu phí minh bạch (*)

 • 0 đ

  Phí môi giới
  Khi mua bán chứng khoán
 • 0 đ

  Phí đăng ký
  Khi mở tài khoản và nạp tiền
 • 0 đ

  Phí duy trì
  Để duy trì tài khoản đầu tư của bạn
 • 0.027 %

  Phí sở giao dịch
  Để mua bán cổ phiếu trên sàn HOSE và HNX
(*) Các phí khác theo quy định của pháp luật và đối tác áp dụng.