Bán tháo

Bán tháo (Sell-off)

Bán tháo cổ phiếu (Bailing out hay Sell-off) là hiện tượng các nhà đầu tư bán ra một cách nhanh chóng các loại cổ phiếu mà mình đang nắm giữ với bất kỳ mức giá nào, thậm chí là chấp nhận chịu lỗ để có thể bán được cổ phiếu.

Hệ quả của hiện tượng này là sẽ khiến giá cổ phiếu trên thị trường tụt giảm mạnh một cách nhanh chóng và có khi về giá sàn. Nếu việc bán tháo cổ phiếu xảy ra trên diện rộng thì hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền thị trường chứng khoán.