Cắt lỗ

Cắt lỗ (Stop Loss)

Cắt lỗ là việc bạn chủ động bán cổ phiếu và chấp nhận một khoản lỗ khi cổ phiếu không diễn biến đúng như tính toán ban đầu của bạn.

Trong nhiều trường hợp, do giá cổ phiếu và kết quả kinh doanh của công ty không đi theo dự đoán ban đầu của bạn, việc cắt lỗ nhằm bảo vệ nguồn vốn và kiểm soát được rủi ro.