Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index hay CPI) được sử dụng để đo lường sự thay đổi tổng thể của giá cả của một rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số CPI còn được xem là một trong những thước đo quan trọng và phổ biến nhất để xác định lạm phátgiảm phát, được theo sát bởi các nhà hoạch định chính sách, thị trường tài chính, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ví dụ, CPI năm 2021 tăng 1.84% so với năm trước, được hiểu là mặt bằng giá cả chung của toàn thị trường tăng 1.84% và qua đó khiến lạm phát năm 2021 cũng tăng với mức tương tự.

Ở Việt Nam, chỉ số CPI bao gồm 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng với 752 mặt hàng có tỷ trọng khác nhau như đồ ăn thức uống, điện nước, đồ dùng gia đình, dịch vụ y tế… Tuy nhiên trên thực tế, CPI và mức biến động giá cả của nhiều loại hàng hóa trên thị trường thường có sự chênh lệch đáng kể. Do chỉ số CPI không chỉ phụ thuộc vào mức độ biến động giá, mà còn phụ thuộc vào tỷ trọng của từng mặt hàng trong danh mục của các hàng hóa, dịch vụ đại diện chúng.