Cổ phiếu niêm yết

Cổ phiếu niêm yết

Cổ phiếu niêm yết là cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành và được chào bán ra công chúng và niêm yết giá trên thị trường chứng khoán để nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua bán.

Cổ phiếu niêm yết đã được các sàn chứng khoán kiểm định và đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để được phép giao dịch.