GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người (GDP per capita) của một quốc gia tại một thời điểm nhất định được tính bằng cách lấy số GDP chia cho tổng dân số của quốc gia đó tại thời điểm đó. Con số này thể hiện sản lượng đầu ra hoặc thu nhập của mỗi người trong nền kinh tế của quốc gia đó, và qua đó cho thấy mức trung bình của năng suất và chất lượng cuộc sống của mọi người trong nền kinh tế đó.

GDP bình quân đầu người tại Viet Nam năm 2021 đạt mức 3373.08 đô la Mỹ vào năm 2021, đứng thứ 6 trong Đông Nam Á và thứ 124 trên thế giới, đạt 27% mức trung bình của GPD bình quân đầu người trên thế giới. Việt Nam là nước có GDP bình quân đầu người tăng trưởng ở mức 5% trong giai đoạn 5 năm 2017-2022.