Giá mở cửa

Giá mở cửa

Giá mở cửa là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch. Sàn HSX có phiên giao dịch 15 phút đầu từ 9:00 đến 9:15, trong đó các lệnh mua bán sẽ được khớp lệnh để xác định giá mở cửa trong ngày.