Giá trần

Giá trần

Giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán, nằm trong biên độ giá của một ngày giao dịch.