Giai đoạn tăng trưởng

Giai đoạn tăng trưởng (Expansion)

Giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn mà nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh và mạnh nhất. Trong giai đoạn tăng trưởng, lãi suất thường ở mức thấp, chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở mức cao, sản xuất được đẩy mạnh, thị trường lao động có tỉ lệ thất nghiệp thấp, tốc độ di chuyển của tiền trong nền kinh tế nhanh hơn, cung và cầu phát triển mạnh mẽ và lạm phát bắt đầu có áp lực tăng theo.

Giai đoạn này sẽ tiếp diễn miễn là điều kiện kinh tế vẫn còn thuận lợi để tăng trưởng. Ngoài ra, để đối phó với lạm phát có thể xảy ra, chính phủ có thể dần đưa ra các chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm chi tiêu, tránh tình trạng giá cả mọi thứ tăng quá cao.