Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (Margin)

Giao dịch ký quỹ (margin trading) là việc mua hoặc bán chứng khoán, trong đó, nhà đầu tư chỉ có 1 phần tiền hoặc chứng khoán, phần còn lại do công ty chứng khoán cho vay.


Margin call hay còn được gọi là lệnh dừng ký quỹ – đây là một thông báo từ sàn giao dịch rằng bạn có thể bị thua lỗ hoặc tất cả các lệnh của bạn đang có nguy cơ bị đóng hoặc thanh lý.


Lãi suất margin là lãi suất để tính lãi phải trả của nhà đầu tư cho công ty chứng khoán khi vay tiền mua cổ phiếu. Giống như vay ngân hàng, trong trường hợp này công ty chứng khoán là bên cho vay, nhà đầu tư là bên đi vay. Lãi suất margin hiện nay dao động ở mức ~10% đến 14% tùy từng công ty chứng khoán.