HNX

HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiền thân là trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với các hoạt động chính là tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu.

Sở GDCK Hà Nội có 3 thị trường giao dịch thứ cấp trên một nền công nghệ hiện đại: cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường UPCoM; song song với đó Sở GDCK Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Hiện nay, Sở GDCK Hà Nội có hơn 359 công ty niêm yết với qui mô vốn hóa là 8,398 tỷ đồng. Các công ty niêm yết trên HNX nằm trong chỉ số VN-Index. Năm 2021, HNX có mức thanh khoản 1,671 tỷ đồng/ngày, chiếm 9% toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.