HSX

HSX

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, chính thức hoạt động vào ngày 20/7/2000 và có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với 2 doanh nghiệp niêm yết, 6 công ty chứng khoán thành viên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hiện có vốn điều lệ 2,000 tỷ đồng, là công ty con do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trực thuộc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, thuộc Bộ Tài Chính.

Chức năng của Sở GDCK TP. HCM là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán minh bạch, công bằng, hiệu quả; phát triển hạ tầng cơ sở và các sản phẩm mới phục vụ cho thị trường, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia thị trường.

Hiện nay, Sở GDCK TP. HCM có hơn 410 công ty niêm yết với qui mô vốn hóa là 5.5 triệu tỷ đồng. Các công ty niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM nằm trong chỉ số VN-Index. Năm 2021, Sở GDCK TP. HCM có mức thanh khoản bình quân 21,593 tỷ đồng/ ngày, chiếm 85% toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.