Lạm phát (Inflation)

Lạm phát (inflation) là sự gia tăng giá cả, đồng nghĩa với sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng trong một khoảng thời gian. Việc giảm sức mua có thể được phản ánh trong mức tăng giá trung bình của một rổ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nào đó. Lạm phát thường được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm. Đối lập với lạm phát là tình trạng giảm phát, khi giá cả giảm và sức mua tăng lên.

Ví dụ: Ở Mỹ, tỉ lệ lạm phát năm 2022 đang ở mức 9.1%, mức cao nhất trong 40 năm gần đây.

Lạm phát kéo dài ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế đó nói chung. Vì mọi thứ trở nên quá đắt đỏ dẫn đến giảm sức mua, dẫn đến giảm cầu, và mọi hoạt động kinh doanh sẽ trở nên ngưng trệ. Để đối phó với lạm phát kéo dài ở mức cao, ngân hàng trung ương thường đưa ra những chính sách tiền tệ như tăng lãi suất cơ bản và bán ròng trái phiếu chính phủ để giảm nguồn cung tiền trên thị trường, và đưa lạm phát về mức bình thường. Khi chính phủ tăng lãi suất cơ bản, thường thị trường chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng do cung tiền đổ vào thị trường chứng khoán sẽ giảm đi.