P/E

Chỉ số P/E - Price to Earning ratio, là hệ số Giá/Lợi nhuận một cổ phiếu.

Công thức tính chỉ số P/E:
P/E = Thị giá cổ phiếu (Price) / Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu trong một năm (EPS)

Chỉ số P/E có thệ bị âm, nếu công ty có kết quả kinh doanh lỗ dẫn đến EPS bị âm.

P/E được dùng để đánh giá mối quan hệ giữa giá cổ phiếu trên thị trường và lợi nhuận thu được trên một cổ phiếu. Hiểu đơn giản hơn, chỉ số này cho bạn biết để có được 1 đồng lợi nhuận từ cổ phiếu thì bạn cần phải bỏ ra số tiền là bao nhiêu. Nhìn chung, nếu P/E thấp, nghĩa là giá cổ phiếu càng rẻ và ngược lại. Tuy nhiên, để đánh giá đúng tiềm năng của một doanh nghiệp, thì P/E cần phải so sánh với các công ty trong ngành.

Ví dụ: Một công ty có mức P/E khoảng 7x là tương đối thấp nhưng nếu toàn ngành đang có mức P/E trung bình ở mức 5.0x thì mức 7.0x sẽ trở thành đắt.

Ngoài ra còn phải xem thêm khả năng tăng trưởng của công ty. Ví dụ, một công ty có mức tăng trưởng dưới 5% năm, thì P/E 10.0x sẽ trở thành đắt.