P/E ngành

P/E ngành thường được tính bằng trung bình cộng (cộng chia trung bình) hoặc trung bình vị (lấy số ở giữa) của tất cả các công ty trong ngành.

Khi định giá công ty bằng phuơng pháp P/E, thường so sánh P/E của công ty định giá với P/E trung bình ngành để xác định mức độ đắt rẻ, hấp dẫn của công ty định giá. Các chỉ số này có thể tự tính hoặc dùng số liệu của các tổ chức chuyên cung cấp dữ liệu như Bloomberge, Cafef, Việt Stock,... cung cấp.