P/Sales

Chỉ số Giá/Doanh thu (P/S) là một chỉ số định giá so sánh Giá thị trường cổ phiếu của công ty với doanh thu của công ty.

Chỉ số P/S cho phép các nhà đầu tư định giá một công ty dựa trên vốn hóa thị trường của công ty và doanh số bán hàng của công ty đó trong khi chỉ số EV/Sales tính đến cả vốn chủ sở hữu và nợ của công ty.

Công thức tính (P / S) như sau:
P / S = Vốn hóa công ty / Doanh số hàng năm

Chỉ số P/S thấp có thể hiểu rằng cổ phiếu đang có định giá thấp, trong khi chỉ số P/S cao hơn mức trung bình ngành có thể cho thấy rằng cổ phiếu đó đang được định giá quá cao. Một trong những nhược điểm của chỉ số P/S là nó không tính đến việc công ty có lợi nhuận nào hay không.