Thẻ tín dụng (Credit card)

Thẻ tín dụng là thẻ được phát hành bởi một tổ chức tài chính, thường là ngân hàng, cho phép chủ thẻ vay tiền từ tổ chức đó. Chủ thẻ phải phải cam kết trả lại tiền vay cộng với lãi suất theo các điều khoản của tổ chức.

Thẻ tín dụng ghi nhận lại lịch sử tín dụng của chủ thẻ, được dùng để tính điểm tín dụng và qua đó xếp hạng mức độ tín nhiệm của mỗi cá nhân.

Thẻ tín dụng cho phép bạn vay tiền trước để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân và thanh toán trả sau. Tuy nhiên, nếu dùng thẻ để tiêu xài quá mức mà không có kế hoạch hay giới hạn chi tiêu rõ ràng, sẽ rất dễ bị vướng vào nợ tín dụng quá hạn. Nếu điều này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xếp hạng tín dụng của bạn, dẫn tới việc không thể đi vay sau này, vì uy tín của bạn với các nghĩa vụ thanh toán nợ bị đánh giá là thấp.