Ứng trước tiền bán

Ứng trước tiền bán

Khi tiền bán chưa về kịp tài khoản nhưng bạn có thể cần tiền ngay, để mua chứng khoán khác hoặc rút tiền cho các mục đích khẩn, bạn có thể sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán cho một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán đang chờ về.

Khi sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán, nhà đầu tư phải trả phí ứng trước, thường là lãi suất tính theo số ngày ứng trước tiền bán. Lãi suất ứng trước tiền bán thay đổi theo từng thời điểm. Thống kê cho thấy, lãi suất ứng trước tiền bán xoay quanh mức 0,03-0,04% một ngày.

Ví dụ, khi bạn tạm ứng một số tiền 100 triệu đồng trong 2 ngày, số tiền phí bạn phải trả dao động ở mức 60.000 đến 80.000 đồng.