Đầu tư chứng khoán
cùng Chuyên gia • Đầu tư vốn ít

  Bạn có thể sở hữu cổ phiếu của những công ty tốt trên thị trường chỉ bắt đầu từ 10,000đ.


 • Đa dạng danh mục

  Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều cổ phiếu.


 • Dễ dàng, bài bản

  Đặt lệnh dễ dàng và khớp lệnh nhanh chóng1 với giá tốt.
1Dành cho lệnh khớp giá thị trường (MP), tuỳ vào điều kiện mua bán của thị trường
ProductIphone1

Tự Xây dựng danh mục
đầu tư cá nhân hóa • Đánh giá rủi ro

  Bạn có thể đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình để xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp.


 • Xây dựng danh mục

  Xây dựng danh mục theo đầu tư phù hợp với từng mục tiêu tài chính của bạn.


 • Quản lý danh mục

  Cập nhật thông tin về thị trường và đánh giá danh mục cá nhân định kỳ.
ProductIphone2

Ham Học Hỏi,
Giỏi đầu tư cùng
Tititada

ProductIphone3

Bảo mật và an toàn
Dễ dàng và uy tín

ProductIphone4
ProductFee

Biểu phí của Tititada(*)

 • 0đ

  Phí đăng ký
  Khi mở tài khoản và duy trì tài khoản.
 • 0đ

  Phí rút tiền(**)
  Để duy trì tài khoản đầu tư của bạn.
 • 0.04%

  Phí ứng tiền
  0.04%/ ngày trên giá trị tiền ứng.
 • 0.15%

  Phí giao dịch
  Khi mua bán chứng khoán trên HNX và HSX.
(*) Các phí khác theo quy định của pháp luật và đối tác áp dụng.
(**) Tititada miễn phí rút tiền 1 lần ngày với khách hàng có số dư hơn 50,000đ. Các lần rút tiền tiếp theo mức phí theo biểu phí của ngân hàng đối tác 8,800đ lần