Vì tất cả mọi người đều có cơ hội đầu tư như nhau

Mục tiêu

Đem đến trải nghiệm đầu tư dễ dàng, liền mạch, thông qua ứng dụng đầu tư thông minh.

Sứ mệnh

Giúp mỗi người Việt hình thành thói quen tích luỹ tài sản từ sớm, thông qua phương thức mới là đầu tư chứng khoán dài hạn.

Tầm nhìn

Hướng tới tự do tài chính cho mỗi người Việt Nam thông qua việc đầu tư dài hạn.