FAQ

Bắt đầu dùng Tititada

Cài đặt ứng dụng

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Tititada

Có 2 cách để cài đặt ứng dụng Tititada:

Cách 1: Cài đặt từ website Tititada

Bước 1: Truy cập vào website tititada.com

Bước 2: Cuộn xuống dưới tìm liên kết cài đặt (biểu tượng App Store hoặc Google Play Store). Nhấn vào biểu tượng đúng với hệ điều hành bạn đang sử dụng và tiến hành cài đặt.

Cách 2: Cài đặt từ cửa hàng ứng dụng

Vào App Store (đối với người dùng iOS) hoặc Google Play Store (đối với người dùng Android). Tìm kiếm từ khoá “tititada”.

Chọn và tiến hành cài đặt ứng dụng Tititada.