FAQ

Bắt đầu dùng Tititada

Không nhận được email kích hoạt tài khoản

Tại sao bạn không nhận được email kích hoạt tài khoản?

Để nhận được email kích hoạt, bạn phải đảm bảo điều kiện kết nối Internet ổn định trong quá trình nhận email.

Trong trường hợp không tìm thấy email trong thư mục chính, bạn có thể kiểm tra email ở các mục khác như: Social (xã hội), Spam (thư rác)… vì hệ thống có thể đang cài đặt các email từ địa chỉ email mới và các tài khoản Social (xã hội), Spam (thư rác)…