Theo dõi cổ phiếu

Mục theo dõi trên app Tititada là gì?

Mục theo dõi là nơi bạn có thể lưu lại các mã cổ phiếu mà bạn yêu thích để dễ dàng theo dõi.

Để thêm mã cổ phiếu vào mục theo dõi, bạn vào mã cổ phiếu đó và nhấn vào biểu tượng trái tim trên góc phải màn hình.