HeaderLogo
Tìm kiếm

Hướng dẫn mua cổ phiếu

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Tititada

- Bước 2: Có rất nhiều cách để đặt lệnh.

     (i) Tại trang Home, bạn có thể bấm nút search và nhập mã cổ phiếu để chọn cổ phiếu và vào màn hình chi tiết mã cổ phiếu bạn cần mua. 

     (ii) Đối với các cổ phiếu bạn đã theo dõi, có thể vào màn hình Thị trường, chọn tab Theo dõi, sau đó bấm vào mã cồ phiếu để về màn hình chi tiết mã cổ phiếu  bạn cần mua.

     (iii) Đối với cổ phiếu bạn đã đầu tư, có thể vào màn hình Danh mục, chọn mã cổ phiếu bạn muốn mua và bấm vào mã cổ phiếu để qua màn hình chi tiết mã cổ phiếu bạn cần mua.

- Bước 3: Từ màn hình chi tiết cổ phiếu, bạn chon Giao dịch, sau đó chọn "Mua"

     (i) Nhập số lượng cổ phiếu cần mua vào ô “Số cổ phiếu”.

     (ii) Chọn loại lệnh MP hoặc LO, nếu bạn không chọn hệ thống mặc định là lệnh MP.

     (iii) Nếu chọn lệnh LO, bạn cần nhập mức giá muốn mua. Lưu ý, giá phải nằm trong biên độ giao dịch.

- Bước 4: Nhập mã PIN để xác nhận giao dịch.

- Bước 5: Sau khi nhập mã PIN chính xác, hệ thống nhận được lệnh và thông báo bạn đã đặt lệnh thành công.

Bước 6: Sau khi lệnh của bạn khớp, hệ thống sẽ gửi thông báo và bạn có thể xem chi tiết giao dịch trong lịch sử giao dịch.