HeaderLogo
Tìm kiếm

Hướng dẫn nạp tiền

Bạn có thể chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn vào tài khoản Tititada thông qua internet banking, mobile banking hoặc tại quầy giao dịch của ngân hàng của bạn.

Để lấy thông tin chuyển khoản, bạn vui lòng vào ứng dụng Tititada, chọn “Tài khoản”, tiếp theo chọn “Nạp tiền”, bạn sẽ thấy có 2 chọn lựa là TCB và OCB

Vui lòng điền rõ thông tin chuyển khoản như sau:

Đối với ngân hàng OCB:

- Ngân hàng hưởng: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

  • - Số tài khoản: 0017 1000 2845 7004
  • - Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ phần Kim Ngưu Việt Nam
  • - Nội dung:Copy đúng nội dung trong phần chuyển khoản trên app.Bạn kiểm tra và điền đúng nội dung chuyển khoản hiển thị trong ứng dụng, vì nếu không copy đúng nội dung, thì tiền sẽ không đến được tài khoản của bạn.

Đối với ngân hàng TCB:

- Ngân hàng hưởng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN (TCB)

- Số tài khoản: Copy số tài khoản hiển thị trong app Tititada. 

  • - Đơn vị thụ hưởng: tên của bạn
  • - Nội dung: không bắt buộc

Một số lưu ý khác khi nạp tiền vào tài khoản:

Trong trường hợp bạn đã chuyển tiền vào tài khoản của Tititada nhưng thông tin không chính xác ở số tài khoản hoặc/và tên tài khoản, giao dịch sẽ không được ghi nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của bạn tại Tititada. Khi đó, bạn cần thực hiện tra soát theo các cách sau:

- Liên hệ trực tiếp ngân hàng để tra soát lại đúng thông tin về số tài khoản hoặc tên tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Liên hệ nhân viên của Tititada hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.

Sau khi ngân hàng điều chỉnh thông tin đúng, Tititada sẽ hạch toán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của bạn.