Hướng dẫn nạp tiền

Bạn có thể chuyển tiền qua internet banking, mobile banking hoặc tại quầy giao dịch từ các ngân hàng khác vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ Phần Kim Ngưu Việt Nam. Vui lòng điền rõ thông tin chuyển khoản như sau:

Ngân hàng hưởng: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Số tài khoản: 0017 1000 2845 7004

Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Kim Ngưu Việt Nam

Nội dung:

Vào ứng dụng Tititada, chọn “Tài khoản”, tiếp theo chọn “Nạp tiền”.

Lưu ý: Bạn kiểm tra và điền đúng nội dung chuyển khoản hiển thị trong ứng dụng (điều này sẽ giúp giao dịch nạp tiền của bạn được xác thực và thực hiện nhanh hơn).

Một số lưu ý khác khi nạp tiền:

Trong trường hợp bạn đã chuyển tiền vào tài khoản của Tititada nhưng thông tin không chính xác ở số tài khoản hoặc/và tên tài khoản, giao dịch sẽ không được ghi nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của bạn tại Tititada. Khi đó, bạn cần thực hiện tra soát theo các cách sau:

- Liên hệ trực tiếp ngân hàng để tra soát lại đúng thông tin về số tài khoản hoặc tên tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Liên hệ nhân viên của Tititada hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.

Sau khi ngân hàng điều chỉnh thông tin đúng, Tititada sẽ hạch toán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của bạn.