FAQ

Thông tin tài khoản

Có nhiều tài khoản Tititada được không?

Tôi có nhiều tài khoản Tititada cùng lúc được không?

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, mỗi tài khoản chứng khoán mở tại Tititada đều được xác thực bằng CMND/CCCD.

Vì thế, mỗi cá nhân chỉ được sở hữu một tài khoản ứng với một số CMND/CCCD đó để đảm bảo quyền lợi và tính bảo mật cho người dùng.