HeaderLogo
Tìm kiếm

Xóa tài khoản

Tititada sẽ rất tiếc nếu bạn phải xóa tài khoản tại Tititada. Bạn có thể trao đổi với đội ngũ của Tititada về những điều bạn cần Tititada cải thiện.

Trong trường hợp bạn vẫn muốn xóa tài khoản Tititada, tài khoản của bạn phải thỏa các điều kiện sau:

1. Tài khoản không nằm trong diện tranh chấp

2. Số dư tiền trong tài khoản bằng 0đ

Trước khi yêu cầu đóng tài khoản, bạn vui lòng thực hiện những bước sau:

1. Bán tất cả cổ phiếu sở hữu trong tài khoản của Tititada

2. Rút toàn bộ tiền về tài khoản ngân hàng của bạn

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn vui lòng tải và ký Mẫu hủy tài khoản và gửi về email [email protected].

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tititada (Hotline 1900 2648) để được hỗ trợ thêm.