HeaderLogo
Tìm kiếm

Giao dịch qua Tititada có an toàn và uy tín không?

Tititada là ứng dụng đầu tư chứng khoán thông minh, sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, luôn đặt sự an toàn và tính bảo mật của khách hàng lên đầu. App Tititada sử dụng các phương thức bảo mật hiện đại và tiên tiến để bảo vệ dữ liệu và thông tin của khách hàng, như ứng dụng AI trong xác thực danh tính, chứng thực 2 lớp, mã hóa kênh truyền 2 chiều, dữ liệu được mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế…

Tititada tự hào được tổ chức An ninh An toàn thông tin CMC Security công nhận và cấp phát chứng nhận về việc đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai hệ thống và ứng dụng.