Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: PLX

Thông tin chung

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được thành lập vào năm 1996 và được chính thức niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề liên quan. Petrolimex hiện chiếm khoảng 43-45% thị phần mảng kinh doanh xăng dầu nội địa, với 48 đơn vị kinh doanh xăng dầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng mang sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý IV/2023, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần giảm 12.4% so với cùng kỳ, còn 68,656 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế giảm 46.0% còn 764 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng giảm so với nền cao cuối năm 2022.

Trong năm 2023, PLX ghi nhận tổng sản lượng bán xăng dầu hợp nhất đạt 14.4 triệu m3/tấn, tăng 3.8% svck. Trong đó, sản lượng nội địa đạt hơn 10.3 triệu m3/tấn với phương thức bán lẻ chiếm 68% tổng sản lượng nội địa, và sản lượng quốc tế đạt hơn 3.7 triệu m3/tấn, tăng 34.8% svck.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế cả năm 2023, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần giảm 9.8% svck, còn 274,253 tỷ đồng. Đặc biệt, giá vốn hàng bán giảm 11.2%, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt gần 15,252 tỷ đồng, tăng 23.8% svck năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính lũy kế đạt 2,741 tỷ đồng, tăng 40.6% svck chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 35.1%. Mặc dù các loại chi phí tăng, như chi phí tài chính tăng 1%, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 15.4%, song lũy kế cả năm, PLX vẫn ghi nhận lãi ròng 3,052 tỷ đồng, tăng 60.5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PLX đạt 78,962 tỷ đồng, tăng 6.0% so với đầu năm. Lượng tiền mặt nắm giữ tăng 15.3% lên mức 13,379 tỷ đồng; và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp 2.3 lần lên 16,537 tỷ đồng chủ yếu đến từ đà tăng của khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Về cơ cấu nợ, PLX ghi nhận nợ phải trả ở mức 49,777 tỷ đồng, tăng 6.6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 98%, đạt 48,980 tỷ đồng và vay nợ dài hạn giảm 20.2% so với đầu năm, còn 797 tỷ đồng.

Năm 2023, Petrolimex đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 190,000 tỷ đồng, giảm 37.5%, và lợi nhuận trước thuế đạt 3,228 tỷ đồng, tăng 42.2% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2023 đạt 3,932 tỷ đồng, tổng công ty đã hoàn thành 144% kế hoạch doanh thu và 122% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Để đáp ứng nhu cầu xăng dầu dịp Tết Nguyên đán và quý I/2024, Petrolimex đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu dài hạn khoảng 70% so với dự kiến Petrolimex có thể bán ra ngay từ cuối tháng 12/2023. Cùng với đó, PLX cũng được Bộ Công thương giao kế hoạch tăng tổng nguồn cung thêm 13% so với năm 2023, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn nền kinh tế

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

    Bài viết liên quan