Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khác

Khởi nghiệp

Khởi nghiệp là hành trình tạo ra giá trị mới và cơ hội mới thông qua sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng tạo nên sự khác biệt có vai trò quan trọng hơn cả.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Khởi nghiệp