Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư

Trái phiếu

Trái phiếu đại diện cho khoản vay mà người đầu tư cung cấp cho doanh nghiệp hoặc chính phủ, thường được coi là khoản đầu tư an toàn với lãi suất cố định, giúp đối phó với rủi ro thị trường chứng khoán.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Trái phiếu