Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là một phần quan trọng của hệ thống tài chính, là nơi tập hợp người mua, người bán các loại chứng khoán khác nhau. Thị trường chứng khoán giúp các công ty tiếp cận vốn, giúp các nhà đầu tư tiếp cận các khoản đầu tư dễ dàng, minh bạch.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thị trường chứng khoán