Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia, bao gồm GDP, lạm phát, chính sách tiền tệ... Điều này giúp hiểu rõ về xu hướng kinh tế và tạo ra chiến lược quản lý để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Kinh tế vĩ mô