Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh tế vĩ mô

Thị trường tài chính

Thị trường tài chính là bản đồ động của sức mạnh kinh tế, là nơi các tài sản như chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa được mua bán bởi các nhà đầu tư từ tổ chức đến cá nhân.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thị trường tài chính