Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: HCM

Thông tin chung

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) được thành lập năm 2003 trên cơ sở kết hợp Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) và Tập đoàn Dragon Capital của Anh Quốc, và được niêm yết trên sàn HOSE vào năm 2009. HSC chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư, đầu tư tài chính và nghiên cứu với đa dạng đối tượng khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp trong và ngoài nước. HSC hiện đứng vị trí thứ 4 về thị phần môi giới chứng khoán trên sàn HOSE với 6.32% thị phần.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 824 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, lần lượt tăng 8.5% và 30% svck 2022. 

Ngày 11/05, Hội đồng quản trị HSC đã thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) nhằm bổ sung vốn lưu động. Khoản vay với tổng hạn mức là 1,200 tỷ đồng theo hình thức vay tín chấp, không có tài sản đảm bảo.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng 2023, HSC ghi nhận doanh thu đạt 2,042 tỷ đồng, trong đó giảm nhiều nhất là phần lãi từ các tài sản tài chính (FVTPL) xuống còn 777 tỷ đồng, giảm gần 38% svck 2022. HCM ghi nhận hoạt động không mấy khả quan khi những khoản doanh thu khác cũng giảm mạnh, cụ thể lãi từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 28% xuống còn 496 tỷ đồng, lãi từ nghiệp vụ tư vấn tài chính giảm 84% xuống còn 8,124 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản cho vay và phải thu ghi nhận lãi 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 85 tỷ đồng, và lãi từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đạt 7 tỷ đồng, tăng 10.1% svck. Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh 30% xuống còn 1,921 tỷ đồng. Mặc dù tổng chi phí hoạt động giảm 37% xuống còn 1,167 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế của HCM cũng chỉ đạt 495 tỷ đồng, giảm 32% svck 2022. 

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của HCM đạt 16,663 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Tuy nhiên, tiền và tương đương tiền giảm hơn một nửa so với đầu năm, đạt 2,516 tỷ đồng; và khoản phải thu các dịch vụ giao dịch chứng khoán giảm 58% xuống còn 246 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản cho vay đã tăng đáng kể 53.6% lên 11,331 tỷ đồng, chiếm hơn 68% tổng tài sản của HCM. Mặt khác, HCM ghi nhận nợ phải trả tăng 13% so với đầu năm, đạt 8,530 tỷ đồng; chủ yếu do tăng sử dụng nợ vay 15% lên 7,981 tỷ đồng, chiếm đến 94% tổng dư nợ.

Năm 2023, HSC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 721 tỷ đồng, giảm 15% so với kết quả thực hiện của năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành gần 69% mục tiêu lợi nhuận đặt ra.

HSC cho biết trong năm 2023, công ty sẽ chủ động huy động nguồn lực và áp dụng các chính sách quản trị rủi ro thận trọng. Bên cạnh đó, công ty kỳ vọng doanh thu mảng hoạt động tự doanh và tư vấn tài chính đạt 650 tỷ đồng và 218 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 305% so với năm ngoái.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan