Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: SHS

Thông tin chung

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 350 tỷ đồng và chính thức niêm yết trên sàn HNX vào năm 2009. SHS chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký và quản lý chứng khoán, đầu tư chứng khoán, phân tích và tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính. Công ty có mạng lưới hoạt động trải rộng cả nước như ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý IV/2023, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động âm gần 9.1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 610 tỷ đồng, chủ yếu do các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lỗ 231 tỷ đồng. Trong quý, SHS báo lãi 179 tỷ đồng, tăng 25.5% so với cùng kỳ.

Cuối quý IV, SHS nắm giữ gần 3,000 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, tăng 1,200 tỷ đồng so với cuối quý III và tăng 2.57 lần so với giá gốc đầu năm. Trong đó, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục FVTPL của SHS là EIB (311 tỷ đồng), MWG (278 tỷ đồng) và FRT (299 tỷ đồng).

Ngày 12/10/2023, SHS được chấp thuận là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế cả năm 2023, SHS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1,460 tỷ đồng, giảm nhẹ 5.3% svck. Riêng quý IV, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động âm gần 9.1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 610 tỷ đồng, chủ yếu do các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lỗ 231 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ được hoàn số tiền 275.3 tỷ đồng chi phí hoạt động (chủ yếu là khoản hoàn chi phí tự doanh FVTPL 390 tỷ đồng) trong quý cũng như việc mở rộng nguồn lực cho mảng tự doanh và cho vay margin với doanh thu hai mảng này cả năm đạt 1,128 tỷ, chiếm 77.3% tổng doanh thu hoạt động. Kết thúc năm 2023, SHS báo lãi ròng 559 tỷ đồng, gấp 3.4 lần svck.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SHS tăng nhẹ 5.1% so với đầu năm, đạt 11,457 tỷ đồng. Đến cuối quý IV, giá gốc danh mục đầu tư tự doanh của công ty tăng hơn 820 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 4,920 tỷ (giá trị hợp lý đang tạm lãi gần 112 tỷ đồng), với tự doanh cổ phiếu niêm yết tăng 2.6 lần so với giá gốc đầu năm, đạt 2,965 tỷ đồng (tạm lãi 165 tỷ). Tổng nợ phải trả được ghi nhận giảm 18.5% so với đầu năm, còn 1,194 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn (chiếm 94% tổng dư nợ) giảm gần 18% còn 1,121 tỷ đồng.

Năm 2023, SHS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1,942 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1,103 tỷ đồng, lần lượt gấp 1.3 lần và 5.6 lần kết quả thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, SHS đã hoàn thành 75.2% kế hoạch doanh thu và 62.0% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ngoài ra, SHS đặt kế hoạch hành động lấy lại vị thế trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu, mở rộng đội ngũ môi giới và nâng cao năng lực tư vấn đầu tư. Đồng thời, công ty cũng đang đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị đủ các điều kiện để có thể phát hành chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant).

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

    Bài viết liên quan