Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: VCI

Thông tin chung

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập vào năm 2007 và chính thức được niêm yết trên HOSE vào năm 2017 với mã VCI. VCSC chuyên hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bao gồm các dịch vụ môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành và nghiên cứu chứng khoán. VCSC hiện đứng vị trí thứ 8 về thị phần môi giới chứng khoán trên sàn HOSE với 4% thị phần.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, Vietcap ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều khởi sắc. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 179 tỷ đồng, lần lượt tăng 27.8% và hơn 45.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối quý III, Vietcap dẫn đầu nhóm CTCK về giá trị đầu tư với danh mục đầu tư trị giá gần 7,200 tỷ đồng, tương ứng với gần 86% mảng tự doanh CTCK này, trong đó có hơn 1,200 tỷ đồng phân bổ vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Trong quý III, Vietcap tiếp tục ghi nhận thêm một đợt huy động vốn thành công khi ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn trị giá 100 triệu USD, được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1,667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 369 tỷ đồng, lần lượt giảm 29.4% và 56.1% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng quý III ghi nhận sự phục hồi tích cực khi doanh thu và LNST đều tăng lần lượt 27.8% và 45.9% svck, đạt 667 tỷ và 179 tỷ đồng, giúp thu hẹp mức tăng trưởng âm của 9Th2023. Nhìn chung, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 388 tỷ đồng, giảm 51.6% svck, và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm 38.4% svck, còn 513 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay ghi nhận tăng 12% svck lên 388 tỷ đồng và chi phí chênh lệch tỷ giá tăng gấp hơn 3 lần lên 119 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của VCI tăng 18.8% so với đầu năm, đạt 16,917 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay đạt 5,783 tỷ, tăng 9.5%, và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng mạnh 78.3% lên 6,657 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng ghi nhận tăng tới 24.2% lên 9,626 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn tăng 37.9% lên 8,723 tỷ đồng.


Năm 2023, Vietcap đặt kế hoạch doanh thu đạt 3,246 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1,000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2.8% và giảm 5.6% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, đến hết quý III/2023, công ty đã hoàn thành lần lượt 51% và 42% mục tiêu cả năm.  

Khoản vay nước ngoài mới trong quý III, có chi phí cạnh tranh, sẽ giúp Vietcap có thêm nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty. Tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân nhằm nắm bắt cơ hội tăng thị phần. Ngoài ra, Vietcap mới đây đã được VNX chấp thuận cho trở thành thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở. Việc này sẽ giúp củng cố doanh thu và biên lợi nhuận của công ty trong thời gian tới.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan