Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: VND

Thông tin chung

CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) được thành lập vào năm 2006 và chính thức giao dịch trên sàn HoSE vào năm 2017. Lĩnh vực hoạt động của VND bao gồm môi giới lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư. Hiện, vốn điều lệ của công ty đã chạm mức hơn 12,178 tỷ đồng, vượt xa số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. VND đang đứng thứ 3 trong top thị phần mảng môi giới chứng khoán, với 7.21% thị phần.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, VNDirect ghi nhận doanh thu đạt 1,759 tỷ đồng, tăng 28.7% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 639 tỷ đồng, cao gấp 14 lần cùng kỳ.  

Tháng 11/2023, HĐQT của VND vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ bốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A – công ty con duy nhất của VND. Như vậy, VND sẽ không còn sở hữu công ty con nào sau thương vụ này.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi tổng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế sụt giảm nhẹ svck, lần lượt đạt 4,654 tỷ đồng và 1,231 tỷ đồng, lần lượt giảm 4.9% và 4.4%. Trong đó, VND chỉ ghi nhận lãi từ tài sản tài chính FVTPL tăng gần 30%, đạt 2,675 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán tăng 234% lên 48 tỷ đồng và lãi từ nghiệp vụ tư vấn tài chính tăng 42% lên gần 4 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm đến 30.4%, đạt 881 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 37.6% xuống còn 650 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh và phát hành chứng khoán giảm 95%, đạt 8 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động của VND giảm đến 27%, trong đó phần lỗ từ tài sản tài chính FVTPL giảm đến 23.3%, ghi nhận lỗ còn 1,149 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh 32%, đạt 29 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng đến 68.1% lên 1,206 tỷ đồng.   

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của VND đạt 41,579 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản tài chính dài hạn  tăng 5555% so với đầu năm, đạt 1,670 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng nợ phải trả ghi nhận tăng 6.2%, đạt 25,860 tỷ đồng, trong đó các khoản nợ dài hạn giảm gần một nửa, còn 442 tỷ đồng.

Năm 2023, VNDirect đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1,600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm trước. Như vậy kết thúc 9T/2023, VNDirect đã hoàn thành 80% kế hoạch đề ra.  

Trong tương lai, VNDirect kỳ vọng doanh thu mảng đầu tư nguồn vốn tăng 182%, đạt 480 tỷ đồng. Ngược lại, mảng dịch vụ chứng khoán dự kiến giảm 35%, xuống mức 860 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mảng dịch vụ đầu tư tài chính đóng góp lớn nhất nhưng kế hoạch cũng thận trọng với mức tăng 1%, lên 1,620 tỷ đồng.  Theo dự báo của FiinRatings, các công ty trong nhóm chứng khoán sẽ tiếp tục giảm quy mô margin, thu hẹp quy mô kinh doanh trong năm 2023, nhằm chờ đợi tín hiệu tích cực hơn từ vĩ mô.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan