Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: GAS

Thông tin chung

Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS, PV GAS) thành lập vào năm 1990 và chính thức niêm yết lên sàn HoSE vào năm 2012. PV GAS là nhà cung cấp khí khô duy nhất tại Việt Nam; với lợi thế là thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PVN), PV GAS có toàn quyền khai thác, phân phối khí và các sản phẩm khí từ các mỏ dầu khí do PVN sở hữu hoặc liên doanh. Các sản phẩm của PV GAS gồm khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) và khí khô là khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 22,126 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,404 tỷ đồng, lần lượt giảm 9.1% và 22.2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận của GAS giảm svck do giá dầu bình quân thấp hơn 24% svck. 

Ngày 18/07/2023, PV GAS hoàn thành việc tiếp nhận 70,000 tấn LNG đầu tiên về kho cảng Thị Vải, ghi nhận dấu mốc lịch sử quan trọng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của PV GAS và góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ năng lượng thế giới. 

Ngày 11/07/2023, PV GAS bắt tay với Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) xây dựng kho Cảng LNG Sơn Mỹ tại Bình Thuận với tổng vốn đầu tư khoảng 1.34 tỷ USD, dự kiến công suất giai đoạn 1 là 3.6 triệu tấn LNG/năm và giai đoạn 2 là 6 triệu tấn/năm.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, GAS ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 67,383 tỷ đồng, giảm 14.3% svck 2022. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm 12.4% xuống còn 54,517 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp của GAS vẫn giảm gần 22% xuống còn 12,867 tỷ đồng. PV GAS báo cáo doanh thu tài chính tăng đến 60% svck, lên 1,729 tỷ đồng, chủ yếu do khoản tăng 77% từ lãi tiền gửi lên 1,571 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 17.3% lên 2,913 tỷ đồng, tỏng đó chi phí quản lý doanh  nghiệp tăng đến 47.6% lên 1,069 tỷ đồng. PV GAS cũng ghi nhận thu được 23 tỷ đồng lợi nhuận khác, nhưng giảm đáng kể 60% svck. Kết quả, lãi ròng của PV GAS trong 9T/2023 chỉ còn 9,017 tỷ đồng, giảm 23.1% svck 2022. 

Tính đến hết tháng 9/2023, GAS ghi nhận tổng tài sản đạt 84,639 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.4% so với đầu năm, trong đó tiền mặt tăng gần 3% lên 10,852 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 22% lên 28,909 tỷ đồng và tài sản cố định tăng 19.5% lên 19,555 tỷ đồng. Trong 9T/2023, PV GAS đã giảm đáng kể hàng tồn kho 41.6% so với đầu năm xuống còn 2,398 tỷ đồng. Ngoài ra, phần tài sản dở dang dài hạn cũng giảm 70% xuống còn 1,793 tỷ đồng, chủ yếu do PV GAS gần hoàn thành kho chứa LNG Thị Vải có công suất 1 triệu tấn/năm. 

Nợ phải trả của GAS đạt 21,967 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.2%, chủ yếu do khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 45 tỷ đồng vào đầu năm lên 897 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay dài hạn tới hạn trả. Nợ vay dài hạn giảm còn gần 5,294 ngàn tỷ đồng, phần lớn là 2 khoản vay tại Mizuho Bank và Taipei Bank.

Năm 2023, GAS đặt mục tiêu doanh thu đạt 76,400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6,500 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 24% và gần 57% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, lũy kế 9T/2023, GAS đã thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu, và vượt 39% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. 

PV GAS cho biết, sau khi đưa LNG vào sẽ có đóng góp khoảng 30% về doanh thu trong thời gian tới. Các chỉ tiêu này được GAS xây dựng dựa trên cơ sở giá dầu đạt 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD/23,500 đồng. Tuy nhiên, phó tổng giám đốc GAS chia sẻ với tình hình giá dầu quý I trung bình 80 USD/thùng, PV GAS tự tin có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 10%, vượt kế hoạch lợi nhuận 30%.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để  đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán. 

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan