Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: NT2

Thông tin chung

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) được thành lập vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 2011. Sau một thời gian hoàn thiện và phát triển, đến tháng 6/2015, NT2 chính thức được niêm yết trên sàn HoSE. Công ty đóng vai trò là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Về dài hạn, PV Power NT2 phấn đấu trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu trong thị trường điện Việt Nam.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý IV/2023, NT2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,201 tỷ đồng, giảm 37.6% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế đạt hơn 240 tỷ đồng, tăng 50.2% chủ yếu nhờ doanh thu đến từ hoạt động tiền Tại cuộc họp cuối năm 2023, NT2 cho biết sản lượng điện thương mại năm qua ước đạt 2.99 tỷ kWh, hoàn thành 73% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Mới đây, NT2 được vinh doanh thuộc Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023, xếp ở vị trí 166, tăng 50 hạng so với kết quả ghi nhận trong năm 2022, nhờ những đóng góp trong sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo đà phát triển và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế năm 2023, NT2 ghi nhận doanh thu thuần giảm 27.4%, đạt 6,383 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 43.9% svck xuống còn 496 tỷ đồng. Riêng quý IV, NT2 chứng kiến doanh thu thuần giảm 37.6% so với cùng kỳ, còn 1,201 tỷ đồng. Năm 2023, NT2 đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn khí bị suy giảm, bên cạnh việc công ty phải ngừng máy để thực hiện công tác đại tu, huy động lượng điện thấp nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, điểm sáng của NT2 đến từ hoạt động tài chính, với doanh thu tài chính lũy kế tăng đột biến lên 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 24 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của NT2 đạt 8,471 tỷ đồng, tăng 13.8% so với đầu năm. Lượng tiền nắm giữ của NT2 gần 2,102 tỷ đồng, tăng mạnh 57.6% so với đầu năm, trong đó các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3-12 tháng chiếm 2,100 tỷ đồng. Mặt khác, NT2 ghi nhận nợ phải trả ở mức 4,112 tỷ đồng, tăng mạnh 45.3%, chủ yếu do khoản phải trả người bán tăng mạnh gấp 2.2 lần so với đầu năm, với chủ nợ lớn nhất là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS), chiếm 1,447 tỷ đồng dư nợ.

Năm 2023, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 8,299 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 473 tỷ đồng, lần lượt giảm 5.6% và 43.2% so với kết quả thực hiện năm 2022. Như vậy, tính đến cuối năm 2023, NT2 hoàn thành khoảng 76.9% kế hoạch doanh thu và 104.8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tuy vậy, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty kể từ năm 2014.

Trên cơ sở dự kiến các khó khăn sẽ tiếp tục tiếp diễn sang năm 2024, NT2 cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các tổ máy cũng như kiểm soát tốt định mức kỹ thuật để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, trong quý I/2024, công ty dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 cho cổ đông, với phương án chia cổ tức cho cả năm là 15% tiền mặt đã được thông qua  trong ĐHĐCĐ thường niên trước đó.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

    Bài viết liên quan